گاوصندوق ضدسرقت حیدری مدل ۱۵۰sleep
گاوصندوق ضدسرقت حیدری مدل ۱۵۰sleep
گاوصندوق ضدسرقت حیدری مدل ۱۵۰sleep

گاوصندوق ضدسرقت حیدری مدل ۱۵۰sleep

In Stock

#گاوصندوق‌حیدری

*‌گاوصندوق ضدحریق،‌ضددیلم،‌فوق‌ایمن*

مشخصات‌فنی:

_‌ مقاومت دربرابر آتش‌سوزیتایک ساعت در دمای۱۱۰۰درجه،‌

_‌ دارای بدنه ضدحریق،

_‌ دارای طبق متحرک،

_‌ جداره بدنه و درب تمام بتن

_ دارای۶زبانه‌‌‌ی فولادی ۴جهته و قابدار،‌

_‌ فضای داخلی به اندازه پوشه،

_‌ دارای لولا قابدار و گریسخور،‌

_‌ مجهزبه سیستم ضدسرقت داخلی،‌

_ رنگ استاتیک و ضدخش،‌

_ مجهز به درب کشویی.

_ قابلیت نصب رمز مکانیکی و دیجیتالی.

‌موردمصرف:‌ خانگی

ابعادخارجی: ‌  ارتفاع: ۴٢  عرض:۵۱   عمق:٣٧

‌‌ابعادداخلی:    ارتفاع: ٣٣   عرض:۴۳   عمق: ٢۶

‌وزن:    ١٢٠kg

تومان 0