گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRM
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRM

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRM

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRM

In Stock

تماس بادفتر مرکزی: ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹ – ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

این مدل از گاوصندوق ابران کاوه مناسبترین گاوصندوق تکدرب برای استفاده دفترها و ادارات دولتی میباشد.

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRM

تومان 4,585,000 تومان 4,295,000