گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRD
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRD

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRD

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRD

In Stock

تماس بادفتر مرکزی: ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹ – ۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

این مدل از گاوصندوق ابران کاوه مناسبترین گاوصندوق تکدرب برای استفاده دفترها و ادارات دولتی میباشد

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۷۲۰KRD

تومان 5,695,000 تومان 5,355,000