گاوصندوق ایران کاوه مدل۸۲۰DKk
گاوصندوق ایران کاوه مدل۸۲۰DKk

گاوصندوق ایران کاوه مدل۸۲۰DKk

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل۸۲۰DKk

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKk

تماس با دفتر مرکزی = ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

کوچکترین گاوصندوق دوطبقه ایران کاوه.

مخصوص استفاده دونفر در خانه به صورت جداگانه.

تومان 2,820,000