گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRM
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRM

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRM

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRM

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRM

تماس با دفتر مرکزی = ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

کوچکترین گاوصندوق دوطبقه ایران کاوه.

مخصوص استفاده دونفر در خانه به صورت جداگانه.

تومان 3,675,000 تومان 3,415,000