گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRD
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRD

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRD

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRD

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۸۲۰DKRD

تماس با دفتر مرکزی = ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

کوچکترین گاوصندوق دوطبقه ایران کاوه.

مخصوص استفاده دونفر در خانه به صورت جداگانه.

تومان 4,645,000