گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKk
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKk

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKk

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKk

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKk

تماس: ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰۰۹۱۲۰۳۲۴۰۷۵

سیستم قفلی این مدل در هر طبقه به صورت جداگانه میباشد=

-طبقه بالا مجهز به یک قفل خرمی و یک قفل سویچی میباشد.

-طبقه پایین مجهز به یک قفل خرمی جدا میباشد.

تومان 2,930,000