گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRM
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRM

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRM

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRM

In Stock

تماس با دفتر مرکزی= ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRM

این مدل از گاوصندوق یکی از گاوصندوقهای دوطبقه متوسط است که در شرکت گاوصندوق ایران کاوه تولید میشود.

سیستم قفلی این مدل در هر طبقه به صورت جداگانه میباشد.

تومان 3,635,000