گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRD
گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRD

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRD

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRD

In Stock

گاوصندوق ایران کاوه مدل ۱۰۲۰DKRD

تماس با دفتر مرکزی= ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

این مدل از گاوصندوق یکی از گاوصندوقهای دوطبقه متوسط است که در شرکت گاوصندوق ایران کاوه تولید میشود.

تومان 5,330,000 تومان 4,930,000