گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk
گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

In Stock

تماس با دفتر مرکزی= ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

ابعادخارجی؛     ارتفاع:۱۰۰   عرض:۴۶   عمق:۴۴

ابعادداخلی؛       ارتفاع:۸۷   عرض:۳۹    عمق:۲۷

وزن؛                ۲۳۰kg

مدل تکدرب متوسط اداری و خانگی  گاوصندوق ایران کاوه.

مجهز به یک قفل کلیدی سویچی و یک قفل خرمی میباشد.

دارای یک صندوقچه در قسمت بالای داخل صندوق و یک طبق متحرک قابل برداشت.

موردمصرف دفاتر – املاکها – مراکز دولتی – اداری -خانگی- و…

تومان 4,030,000