گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk
گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

In Stock

تماس با دفتر مرکزی= ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

مدل تکدرب متوسط اداری و خانگی  گاوصندوق ایران کاوه.

مجهز به یک قفل کلیدی سویچی و یک قفل خرمی میباشد.

دارای یک صندوقچه در قسمت بالای داخل صندوق و یک طبق متحرک قابل برداشت.

موردمصرف دفاتر – املاکها – مراکز دولتی – اداری -خانگی- و…

گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰Kk

تومان 3,030,000