گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM
گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

In Stock

تماس با دفتر مرکزی= ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

  گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

ابعادخارجی؛     ارتفاع:۱۰۰   عرض:۴۶   عمق:۴۴

ابعادداخلی؛       ارتفاع:۸۷   عرض:۳۹    عمق:۲۷

وزن؛                ۲۳۰kg

مدل تکدرب متوسط اداری و خانگی  گاوصندوق ایران کاوه.

مجهز به یک قفل کلیدی و یک رمز مکانیکی ۳ جهته اصل تایوان.

دارای یک صندوقچه در قسمت بالای داخل صندوق و یک طبق متحرک قابل برداشت.

تومان 5,020,000