گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM
گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

کد کالا:گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

In Stock

تماس با دفتر مرکزی= ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

مدل تکدرب متوسط اداری و خانگی  گاوصندوق ایران کاوه.

مجهز به یک قفل کلیدی و یک رمز مکانیکی ۳ جهته اصل تایوان.

دارای یک صندوقچه در قسمت بالای داخل صندوق و یک طبق متحرک قابل برداشت.

موردمصرف دفاتر – املاکها – مراکز دولتی – اداری -خانگی- و…

گاوصندوق ایران کاوه ‌مدل ۱۰۲۰KRM

تومان 3,720,000