فایل ۴کشو مدل ۱۴۰۰EAC سدید
فایل ۴کشو مدل ۱۴۰۰EAC سدید

فایل ۴کشو مدل ۱۴۰۰EAC سدید

کد کالا:فایل ۴کشو مدل 1400EAC سدید

In Stock

ابعادخارجی؛   ارتفاع: ‌١۴۶  عرض: ۵٣  عمق: ۶٧

وزن؛      ۲۱۰kg

تماس بادفتر مرکزی: ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

فایل ۴کشو مدل ۱۴۰۰EAC سدید

تومان 32,820,000