فایل ۲کشو مدل ۷۰۰EAC سدید
فایل ۲کشو مدل ۷۰۰EAC سدید

فایل ۲کشو مدل ۷۰۰EAC سدید

کد کالا:فایل ۲کشو مدل 700EAC سدید

In Stock

ابعادخارجی؛   ارتفاع: ‌٧٢  عرض: ۵٣  عمق: ۶٧

وزن؛      ١٢٠kg

تماس بادفتر مرکزی: ۰۲۱٫۶۶۲۶۴۰۳۹۰۹۱۲۱۹۹۹۴۷۰

فایل ۲کشو مدل ۷۰۰EAC سدید

تومان 19,680,000